Dokumenty do Pobrania

Udostępniamy Państwu w formie elektronicznej wzór umowy oraz regulamin świadczenia usług dostępu do internetu w naszej sieci, cenniki usług internetowych i telefonicznych oraz regulaminy promocji.

Dokumenty dla Klientów Indywidualnych:

 • pełny cennik szerokopasmowego dostępu do internetu dla Klientów Indywidualnych
 • cennik dla klientów indywidualnych cyfrowej telefonii stacjonarnej
 • formularz zamówienia telefonii stacjonarnej
 • formularze dotyczące przeniesienia numeru telefonu od innego operatora
 • cennik połączeń międzynarodowych
 • Dokumenty dla Klientów Biznesowych:

 • pełny cennik szerokopasmowego dostępu do internetu dla Klientów Biznesowych
 • cennik dla klientów biznesowych cyfrowej telefonii stacjonarnej
 • formularz zamówienia telefonii stacjonarnej
 • formularze dotyczące przeniesienia numeru telefonu od innego operatora
 • cennik połączeń międzynarodowych
 • Pozostałe dokumenty:

 • Umowa o swiadczenie uslugi dostepu do Internetu PRO4NET
 • Regulamin swiadczenia uslugi dostepu do Internetu PRO4NET
 • Regulamin Swiadczenia Uslug Telekomunikacyjnych PRO4NET
 • protokł przekazania i odbioru instalacji